Beskrivning

Ryckdämpare till dina förtöjningslinor.