Beskrivning

Färg set för diverse skrovfärger från Chris-Craft.