Beskrivning

Instrument för Chris-Craft. Mätare för mph, rpm och multi.